Д-р Дени ГосподиноваД-р Дени Господинова

Д-р Дени Господинова завършва медицина в Тракийски университет Стара Загора – Медицински факултет през 2016 г. Специализира „Кожни и венерически болести“ в МБАЛ – Шумен АД. Участва е в редица обучения по естетична дерматология у нас и в чужбина.

Развива своите знания и умения, като през годините е неизменна част от повечето национални и международни конгреси и симпозиуми.

Нейният опит е ценен както за пациенти, които искат трайни решения на проблемите си, така и за терапевтите, търсещи иновативни и безопасни апаратни процедури за своята практика.