Д-р Инес НакшоД-р Инес Накшо

Д-р Инес Накшо е естетичен лекар в Институт по Медицинска Естетика Спектро ИМЕ. Взимала е участие в множество международни форуми както у нас, така и в чужбина. В своята практика се е срещала с редки клинични случаи и е имала възможността да ги презентира в национални и световни научни конгреси. Основните теми, по които работи са превенция и грижа на кожата от кожни болести и естетична дерматология.